ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ oops.co.th เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง oops.co.th ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่นๆ ในเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมไปถึงเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก

อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์  ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้แล้ว

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้อัพเดตข้อมูลที่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา

นอกเหนือจากนี้, เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ท่านจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท อุ๊ปส์ จำกัด  โดย ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด

โลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิฉะนั้นเจ้าของโลโก้สามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

ท่านต้องยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้  ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูล สินค้าและบริการของบริษัท อุ๊ปส์ จำกัด โดยเด็ดขาด

ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริษัท อุ๊ปส์ จำกัด ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

เนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ ทางบริษัท อุ๊ปส์ จำกัด ได้คัดสรรเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลในการเขียนเนื้อหาขึ้นมาใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากเนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่ง ในบทความหรือข่าวใดข่าวหนึ่ง ไปกระทบทำให้ท่านหรือบุคคลใกล้ชิดของท่านเกิดความเสียหาย ท่านสามารถแจ้งข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เป็นไปตามเนื้อหาที่ลงในเว็บไซต์ของเรานั้น ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับเราได้กับทางทีมงานที่ อีเมล์ [email protected] หรือติดต่อที่ บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด เลขที่ตั้ง 49/22 หมู่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เบอร์ติดต่อ  02-069-6514

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านจัดส่งให้ บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด หรือบริษัทในเครือ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้, ท่านจะต้องยินยอมให้ และ/หรือ บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด รวบรวมข้อมูลและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และบริษัทมีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเองและ บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราวขอแนะนำให้ท่านมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่