นโยบายการแก้ไขข้อมูล

เว็บไซต์ oops.co.th เป็นเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับข่าว ข่าวสถานการณ์บ้านเมือง ข่าวราชการ รวมไปถึงบทความบันเทิงและอื่นๆ ดังนั้นข้อมูลที่ทางท่านเป็นคนยินยอมให้มา บริษัทขอสงวนที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในหน้า ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่มาลงไว้แทน และให้ถือว่าท่านที่ยังคงเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

หากข้อมูลดังกล่าวที่ท่านได้ป้อนเข้าสู่เว็บไซต์ มีการละเมิดหรือส่งผลเสียต่อบุคคลที่สาม โดยที่ทางเราไม่ได้เป็นผู้นำเข้าข้อมูลมายังเว็บไซต์นี้ ทางเราขอไม่รับผิดชอบและทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่ได้รับมาจากท่าน หากต้องการติดต่อเรา ให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของเราทางอีเมล์ [email protected]  หรือตามที่อยู่ บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด เลขที่ตั้ง 49/22 หมู่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เบอร์ติดต่อ  02-069-6514 เท่านั้น

บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด มีนโยบายตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิด หากข้อมูลข่าวมีคาดเคลื่อนต่อท่าน หรือส่งผลเสียต่อบุคคลที่สาม ให้ติดทางเรา บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด ทันที ทางเราจะทำการแก้ไขให้ทันที โดยติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของเรา