Flash Express เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา พนักงานขับรถ พนักงานขาย ฯลฯ รายได้รวม 30,000

อีกหนึ่งข่าวสารสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ เพราะ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งและเดลิเวอรี่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางานทำ ด้วยการเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวนมาก ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถส่งสินค้า/ขับมอเตอร์ไซค์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ผู้จัดการสาขา พนักงานขาย พนักงาน Call Center และล่ามภาษาจีน ประจำสาขากรุงเทพและทั่วไทย

โดย Flash Express เปิดโอกาสให้ทั้งเพศชายและหญิง ไม่จำกัดวุฒิ ถึงปริญญาตรี เข้ามาสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้ได้ สำหรับท่านที่อยากทราบรายละเอียดแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมก็สามารถดูข้อมูลได้ที่ข้างล่างนี้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานขับรถส่งสินค้า/ขับมอเตอร์ไซค์

สถานที่  กรุงเทพและทั่วไทย

รายได้ 18,000-30,000

ลักษณะงาน

 1. ขับรถรับส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ต้องใช้รถส่วนตัว
 4. ถ้าเป็นรถยนต์ต้องเป็นรถกระบะตอนเดียว สีขาว ตีตู้เท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย
 2. มีประสบการณ์ในการขนส่งมา
 3. มีรถส่วนตัวพร้อมใบขับขี่ และเอกสารรายการจดทะเบียนรถ
 4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

2. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

สถานที่ กรุงเทพและทั่วไทย

รายได้ ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะงาน

 1. จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน
 2. ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม
 4. ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บเงินของบริษัท
 5. จัดทำ report สรุปงานต่างๆ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย หรือ หญิง
 2. มีประสบการณ์ในสายงาน Express
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Officer ได้
 4. มีความรู้เรื่องเส้นทางในพื้นที่ สามารถขยายธุรกิจต่อได้
 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3. ผู้จัดการสาขา

สถานที่ กรุงเทพและทั่วไทย

รายได้ ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะงาน

 1. การจัดการการดำเนินงานและทีมการตลาด
 2. ร่วมมือกับพนักงานขับรถเพื่อจัดการบริการทีมขนส่ง
 3. การดูแลและดำเนินการสาขาในโครงการฝึกอบรมบุคลากร
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามต้องการความคิดเห็นและการประเมินผลและแนวทางที่สอดคล้องกัน
 5. รับรองการปฏิบัติงานของพนักงานและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในการทำงานของพนักงาน
 6. จัดการประชุมการดำเนินงานและการขายอย่างเป็นสม่ำเสมอ
 7. สรุปภาพรวมเป้าหมายปัจจุบันของพนักงานขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 8. แสดงมุมการดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมการตลาด
 9. เพิ่มอิทธิพลแบรนด์และการรู้จักภายในชุมชน
 10. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจถึงความพึงพอใจของลูกค้าและรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
 11. สามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้งานทันที
 12. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางอุตสาหกรรมที่ประกาศใช้โดยประเทศไทย
 13. จัดการและควบคุมงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
 14. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ชาย-หญิงไม่กำจัด อายุตั้งแต่30 ปีถึง 40 ปี สัญชาติ ไทย
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประสบการณ์ทำงานในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. รับพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารการจัดการ 5 ปี หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
 4. มีประสบการณ์สามารถในการตรวจสอบตัวบ่งชี้รายได้และการเติบโตของธุรกิจในสายงานการบริการขนส่ง
 5. คุ้นเคยกับกฎและข้อบังคับของอุตสาหกรรม มุ่งเน้นผลลัพธ์ความเป็นผู้นำกับความเป็นผู้นำทักษะองค์กรที่แข็งแกร่งการบริการลูกค้าที่ดีและทักษะการบริหารจัดการบุคคล
 6. ใส่ใจในรายละเอียด
 7. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในด้านการเขียนและการพูดที่ดีเยี่ยม
 8. MS office (World , Excel , Power point)

4. พนักงานขาย

สถานที่ กรุงเทพและทั่วไทย

รายได้ ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะงาน

 1. ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ
 2. แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย
 3. ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท
 4. ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได้รวดเร็วที่สุด
 5. ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 6. หาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
 7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รอบมอบหมาย
 8. ปรับตัวให้เข้ากับการเดินทางธุรกิจระดับประเทศ

รายได้เพิ่มเติม

 1. Fleet Card เติมน้ำมัน 5,000 บาท
 2. Commission
 3. โทรศัพท์พร้อมซิมการ์ด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ชาย-หญิง ไม่จำกัด อายุ25ปี-35ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
 2. สาชาการตลาด สาชาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างน้อย 1ถึง 2 ปี และมีความรู้พื้นฐานในด้านการขาย
 4. มีประสบการณ์ด้านการขายผ่านทางโทรศัพท์ หรือการสนับสนุนการขาย
 5. มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ ด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม
 6. ทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนและการพูดดีเยี่ยม
 7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Officer ได้
 8. มีรถยนต์ส่วนตัว
 9. จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ ในขณะเดียวกันยินดีต้อนรับบัณทิตจบใหม่

5. พนักงาน Call Center

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

รายได้ ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า
 2. จัดการการโทรเข้ามาของผู้ใช้งานรวมถึงตอบรับอีเมล
 3. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อเตรียมรายงาน
 4. เสริมสร้างและดำเนินการตามมาตรฐานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการบริการ
 5. ยึดมั่นในการเรียนรู้งานทางธุรกิจและความรู้ด้านเทคนิค

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะการสื่อสารทีดีเยี่ยม
 3. มีความสามรถมด้านการเจรจาต่อรองและทักษะที่ดีด้านมนุษยสัมพันธ์
 4. มีความสามารถในการบริหารบุคลากรที่ดี
 5. มีใจรักในด้านการบริการ
 6. มีทักษะด้านซอฟต์แวร์ (รับพิจารณาก่อน)ระบบโทรศัพท์และระบบการรายงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้ ฟังก์ชัน CS

6. ล่ามภาษาจีน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

รายได้ ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะงาน

 1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
 2. คุ้นเคยกับความต้องการในระยะกลางและระยะยาวของบริษัท มีความสามารถในการตัดสินใจในการดำเนินงานสำหรับการตัดสินใจของเครือข่าย
 3. รับผิดชอบงานแปลและล่ามภาษาจีนเกี่ยวกับการส่งมอบของบริษัท
 4. รับผิดชอบระบบปฏิบัติการเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูล และการติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. การพัฒนาและการดำเนินการของพนักงานขนส่งสินค้าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการดำเนินงาน เพื่อให้มีอัตราการส่งออกที่สูงขึ้น
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาจีน อย่างน้อย1 ปี
 4. มีความสามารถในการวางแผนองค์กรที่ดี
 5. มีความชำนาญการใช้ Micro Office
 6. เอกสารยืนยันสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับ5
 7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาสื่อสารได้ดี
 8. ภาษาไทยดีเยี่ยม
 9. ยินดีต้อนรับบัณฑิตจบใหม่

วิธีการสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.flashexpress.co.th/recruitment/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Flash.express.career/