ผู้ว่าฯโคราช ลุยจัดงาน “มหกรรมโคราชสังคมไร้เงินสด” กระตุ้นเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

เป็นอีกความร่วมมือของทุกภาคส่วน นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หรือนายวิเชียร จันทรโรทัย เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมโคราชสังคมไร้เงินสด ณ บริเวณตลาดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือของ มทส.และคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.) ที่มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดโคราช ในยุคดิจิทอลให้ประชาชนเข้าถึงบริการการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดเพิ่มขึ้นนั่นเอง

มหกรรมโคราชสังคมไร้เงินสด (Korat Cashless Society) ก้าวสู่เมืองแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์

ลดการใช้เงินสด เป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.)

จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดเพิ่มขึ้น

รวมทั้งยังเป็นกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัดนครราชสีมา

และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายโคราชสังคมไร้เงินสดประสบผลสำเร็จและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนโคราชสังคมไร้เงินสด”

กิจกรรมส่งเสริมการลดการใช้เงินสด

พร้อมลุ้นรับรางวัลประจำเดือน

การแจกคูปองส่วนลดร้านค้า และแจกรางวัลใหญ่สำหรับร้านค้าอีกด้วย

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา