ทน.ภูเก็ต ประกาศรับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,146 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือนมั่นคง สวัสดิการแน่น

ข่าวสมัครงานยังคงมีมาให้ท่านผู้ว่างงาน หรือ ตกงานได้เข้ามาอ่านรายละเอียดกัน อย่างต่อเนื่องและวันนี้สำหรับคนที่มองหาข่าวงานจากทางภาครัฐ โดยเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมรับพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวนหลายอัตรา โดยไม่จำกัดวุฒิเงินเดือนมั่นคง ทั้งยังสวัสดิการ รายละเอียดดังนี้

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหงาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 1,146 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ จำนวน 178 อัตรา
  2. งานปลูกเฟื่องฟ้าและประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ ตัดแต่งต้นไม้ จำนวน 34 อัตรา
  3. งานบุดลอกท่อระบายน้ำลำรางสาธารณะกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและคูคลอง จำนวน 292 อัตรา
  4. งานทำความสะอาด เก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 400 อัตรา
  5. งานทาสีเครื่องหมายจราจร จำนวน 222 อัตรา
  6. งานเพาะชำกล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชต่างๆ ขยายพันธุ์พืช จำนวน 20 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 – 16.30 น.