เปิด 3 เส้นทางใหม่ การท่องเที่ยวทางน้ำ-ตลาดริมน้ำ หวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งบางตาจากนทท.ไปบ้าง แต่ผู้นำหลายจังหวัดพยายามพลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวขึ้นมาอีกครั้ง เช่นเดียวกับบริเวณตลาดริมน้ำสามอำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย พร้อมคณะแถลงข่าวการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำอีกเส้นทางใหม่ โดยสามารถเชื่อมโยง 3 อำเภอ อาทิ อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมแถลงข่าวอย่างเนืองแน่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สมุทรสงครามเป็นจังหวัดมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจหลากหลาย

ทั้งการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ชวนให้สัมผัสถึงบรรยากาศและกลิ่นอายแห่งความสุข


การท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางใหม่เชื่อมตลาดริมน้ำ 3 อำเภอกระตุ้นเศรษฐกิจ


การท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางใหม่เชื่อมตลาดริมน้ำ 3 อำเภอกระตุ้นเศรษฐกิจ


การท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางใหม่เชื่อมตลาดริมน้ำ 3 อำเภอกระตุ้นเศรษฐกิจ


การท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางใหม่เชื่อมตลาดริมน้ำ 3 อำเภอกระตุ้นเศรษฐกิจ

จึงมุ่งเน้นนำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

โดยเปิด 3 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางใหม่ ชมวิถีชีวิตริมน้ำ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชนอย่างทั่วถึงจุดเด่นของเส้นทางแวะเดินเที่ยวตลาดริมน้ำสามอำเภอแวะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิที่

โรงเจยิ่นเต็กตั้ว อายุนานกว่า 116 ปี และบริเวณนี้เป็นจัดศูนย์รวมของน้ำที่มารวมกันสามอำเภอ มีต้นยางประมาณ 150 ปีด้านหลัง

ร้านค้าชุมชนของอำเภอบางคนที ข้ามสะพานไปอำเภอวัดเพลง จากนั้นนั่งเรือไหว้พระตามวัดต่าง ๆ ในคลองแควอ้อม ไปจนถึงวัดจุฬามณี

เติมพลังทางจิตใจ จากนั้นไปแวะเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำบางน้อย มาถึงตรงนี้มันมีจุดหลากหลายที่สามารถดำเนินกิจกรรมแล้วก็ท่องเที่ยวได้ มากมาย ซึ่งเป็นความผูกพันกับสายน้ำและวิถีของชาวบ้านของจังหวัดสมุทรสงคราม

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะได้นั่งเรือไปตามคลองแควอ้อมชมธรรมชาติสองฝั่งคลองและแวะมนัสการและกราบไหว้ขอพรจากวัดต่าง ๆ ที่อยู่สองฝั่งคลอง

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา