อย. รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจร่วมงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่พัสดุฯลฯ ป.ตรี เงินเดือน 18,000

ข่าวประกาศสมัครงานยังคงมีมาให้ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจงานใหม่ ได้เลือกสรรตำแหน่งงานว่าง ที่ตรงกับคุณสมบัติและข่าวสมัครงาน ล่าสุด อย. หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน เป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ที่มีตั้งแต่ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รายละเอียดสำคัญดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำปริญญาตรีทุกสาขา

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำปริญญาตรีทุกสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำปริญญาตรีทุกสาขา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย และสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://fda.thaijobjob.com
ตั้งแต่ วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565