รฟท. ประกาศรับบุคคลทั่วไป 480 อัตรา พนักงานการเดินรถ พนักงานขบวนรถ วิศวกรฯลฯ หลายวุฒิ เงินเดือนสูง

สร้างความสนใจให้กับผู้ที่มองหางานไม่น้อย เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ามาทำงานโดยเปิดรับตั้งแต่ วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช.ถึง ปริญญาตรี โดยตำแหน่งงานว่าง อาทิ วิศวกร พนักงานเทคนิค พนักงานการเดินรถ เป็นต้น เพื่อเข้าทำงานหลายสังกัดรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าทำงาน หลายวุฒิ 480 อัตรา รับสมัคร 15 – 28 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

 1. พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) ​จำนวน 5 อัตรา
 2. พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) ​จำนวน 264 อัตรา
 3. พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) ​จำนวน 98 อัตรา
 4. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) ​จำนวน 9 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า

 1. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) ​​จำนวน 5 อัตรา
 2. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) จำนวน 3 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล

 1. วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

 1. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 19 อัตรา
 2. วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหรการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​จำนวน 1 อัตรา
 3. วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ​จำนวน 2 อัตรา
 4. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) ​​จำนวน 28 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

 1. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา
 2. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) จำนวน 26 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

 1. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 5 อัตรา
 2. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) ​​จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://railway.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 ตุลาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)