มกอช. ประกาศรับราชการหลายอัตรา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน วุฒิป.ตรี เงินเดือน 16,500 สวัสดิการเพียบ

ข่าวสมัครงานยังคงมีมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานราชการที่ล่าสุด มกอช. หรือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปทั่วประเทศเข้ามาคัดเลือกสมัครเป็นข้าราชการ ทั้งหมด 4 อัตรา คือ ตำแหน่งงาน นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลื่อนลงด้านล่างนี้

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 3 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาาตรฐานปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ

  • จำนวน 4 อัตรา
  • เงินเดือน 15000 – 16500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com