ผู้ว่าฯสั่งลุย เปิดทดสอบตลาด ชิม ช้อป ใช้ สไตล์แพร่ ส่งเสริมสร้างอาชีพชาวบ้าน

รัฐบาลยังคงเดินหน้าเปิดโครงการ เพื่อเข้ามาอุดหนุนประชาชนให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ปกติสุขให้มากที่สุดทั้งนี้ยังรวมถึง กิจกรรมชิมช็อปใช้วิถีใหม่สไตล์แพร่ ที่รวบรวมเอาสินค้า OTOP กว่า 20 หมู่บ้านเข้ามาจำหน่ายในงานเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน ได้สร้างอาชีพสร้างงานช่วยลดผลกระทบให้น้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม2564 สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ เปิดกิจกรรม ชิมช๊อปใช้ วิถีใหม่สไตล์แพร่ โดยได้เน้น 2 กิจกรรมหลักคือพัฒนาคุณภาพ และ ยกระดับผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนพระราชดำริในชุมชนรวมทั้งสิ้น 30 บูธ


ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่


กิจกรรมชิมช็อปใช้วิถีใหม่สไตล์แพร่


ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่


กิจกรรมชิมช็อปใช้วิถีใหม่สไตล์แพร่


อุดหนุนประชาชนให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ปกติ


รวมทั้งสิ้น 30 บูธ

โดยใน งาน ชิมช้อปใช้วิธีใหม่สไตล์แพร่ จะจัดขึ้นอีกในวันที่ 12 พฤศจิกายน2564และวันที่ 3 ถึง 4 ธันวาคม2564 ในงานมีการแนะนำสินค้า และ จำหน่ายสินค้าออนไลน์รวมถึง โปรโมชั่น มีการจัดทำคูปองส่วนลด และการจำหน่ายไข่ฟองละ 1 บาท ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมงานอีกด้วย