กรุงไทย ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ประหยัดเวลา ราคาถูก เช็คเงื่อนไขที่นี่

ประชาชนคนรักเลขเตรียมเฮสนั่น หลังธนาคารกรุงไทยได้มีการเปิดให้ซื้อและจองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าผ่านตู้ atm และผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้ระบุข้อความถึง จุดเด่นของการซื้อและจองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า ไว้ดังต่อไปนี้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สั่งซื้อ-จองได้หลายช่องทาง
 • ทั้งสาขาธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT และเครื่อง ATM
 • โปร่งใส บริการแบบจัดคิวตามลำดับ
 • ไม่เลือกปฎิบัติ First come First serve

ค่าธรรมเนียม

10 บาทต่อรายการ

ขั้นตอนการซื้อ-จองสลากฯ ผ่าน ATM

 • สอดบัตร และ กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก “สลากกินแบ่งรัฐบาล เติมเงินมือถือ/เติมเงินด่วน”
 • เลือก “สลากกินแบ่งรัฐบาล”
 • ตรวจสอบงวดของสลากเลือกจำนวนเล่มที่ต้องการ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการซื้อ-จองสลากฯและเลือก “ตกลง”

5 ขั้นตอนการซื้อ-จองสลากฯ ผ่านเว็บไซต์ www.lotto.ktbnetbank.com

 • เข้าเว็บไซต์ KTB netbank
 • เลือก Banner เพื่อเชื่อมต่อหน้าเว็บไซต์ www.lotto.ktbnetbank.com
  Login
 • Login เข้าสู่ระบบ รายการซื้อ-จองสลากฯ
  Check & Comfirm
 • เลือกบันทึกภาพ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากเสร็จสิ้นจะเป็นการ log out ออกจากระบบ
  Complete
 • รับ SMS แจ้งผล หลังทำรายการเสร็จสิ้น

รายละเอียดการให้บริการ
เปิดให้จองสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งในแบบสั่งซื้อ และ สั่งจองผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือเว็บไซต์ https://www.lotto.ktbnetbank.com/ ในเวลา 7.30-12.00 น. และที่สาขา ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 12.00 น.


หักเงินและค่าธรรมเนียม พร้อมแจ้งผลการจอง
จัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลทางไปรษณีย์ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับเองได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ ปณ. ที่ระบุไว้จากการลงทะเบียน หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน โดยเตรียมเอกสารมารับดังนี้
หนังสือมอบอำนาจให้กับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน
บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
ทะเบียนบ้าน
หลักฐานการชำระเงินค่าสลาก (สลิป ATM ใบ Pay-in หน้าจอยืนยันผ่าน Krungthai NEXT)


ข้อแนะนำการจองซื้อ

ควรมียอดเงินในบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 35,210 บาท ไม่นับรวมเงินกู้ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันจองซื้อ
เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยที่ซื้อและจองสลากฯได้ โดยสังเกตได้จากหลังสอดบัตรและใส่รหัส ATM จะมีโลโก้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ.

ที่มา ธนาคารกรุงไทย

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา