เบทาโกร ประกาศเปิดรับสมัครคนว่างงาน เป็นพนักงานใหม่ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือนมั่นคง

ไม่เลือกงานไม่ยากจนวันนี้ ทีมงานจะพาทุกท่านที่กำลังมองหางานใหม่ มั่นคง รายได้ดี โดย betagro บริษัท เบทาโกร จำกัด ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หลายจังหวัด รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง
 • หัวหน้างานปฏิบัติการคลังสินค้า
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
 • สัตวบาล (ฟาร์มไก่)
 • IT Shortlist Interview
 • นักวิเคราะห์
 • ผู้แทนขายต่างประเทศ

 • สัตวแพทย์
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผู้จัดการร้าน
 • นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
 • ผู้จัดการแผนกขาย
 • ผู้แทนขาย (E-Commerce)
 • นักวิเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์ลูกค้าองค์กร
 • เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

 • ผู้แทนขาย (ภาคใต้)
 • ผู้แทนขาย (Modern Trade/ Food service)
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด
 • นักวิชาการส่งเสริม (สุกร)
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด
 • เจ้าหน้าที่ผลิต
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์
 • ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออก)
 • ผู้แทนขาย (สัตวแพทย์)
 • ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเตรียมการผลิต

 • หัวหน้าปฏิบัติการผลิต
 • วิศวกรไคเซ็น
 • ผู้แทนขายเวชภัณฑ์สัตว์
 • หัวหน้างานปฏิบัติการงานติดตั้ง
 • นักวิจัยอาวุโส
 • ผู้ชำนาญการขายต่างประเทศ (Key Account Japan)
 • ผู้แทนขาย (ประจำโรงงาน)
 • ผู้แทนขายอาวุโส
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

 • เจ้าหน้าที่ผลิต
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย (เวชภัณฑ์)
 • นักวิเคราะห์ Lab จุล
 • ผู้แทนขาย(ทีมกิจการสาขา)
 • ผู้เชียวชาญกลยุทธ์ธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://careers.betagro.com/

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา