สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับคัดเลือกบรรจุนักเรียนนายสิบตำรวจ 6,599 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช. เงินเดือนมั่นคง สมัครทางเว็บไซต์

ยกให้เป็นอีกข่าวสมัครงานที่บุคคลทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัตครบถ้วน เพื่อสอบเข้าบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจจำนวนทั้งสิ้น 6,599 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 4 จนถึง 7 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
  • อายุ 18-27 ปี บริบูรณ์

  • สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  • วุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช. หรือเทียบเท่า

จำนวนตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

การรับสมัครสอบตำรวจ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org