สนง.จังหวัด รับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วประเทศ จำนวนมาก พนักงานวิชาการพัสดุฯลฯ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000

ตำแหน่งงานว่างส่งท้ายสิ้นปี 2564 ที่หลายคนรอคอยต้องยกให้กับงานราชการ จากสำนักงานจังหวัด ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหลายจังหวัด หลายอัตรา ข้อมูลดังต่อไปนี้

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ
เงินเดือน 18000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

จังหวัดบุรีรัมย์
พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 มกราคม พ.ศ. 2565

จังหวัดสมุทรสาคร
พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 มกราคม พ.ศ. 2565

จังหวัดนครสวรรค์
พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 มกราคม พ.ศ. 2565

จังหวัดอุตรดิตถ์
พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม – 7 มกราคม พ.ศ. 2565

จังหวัดเพชรบุรี
พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม – 6 มกราคม พ.ศ. 2565

จังหวัดเพชรบูรณ์
พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่ วันที่ 14 – 30 ธันวาคม 2564

จังหวัดปทุมธานี
พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่ วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2564

จังหวัดตาก
พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่ วันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564

จังหวัดสมุทรปราการ
พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่ วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2564