ภูแลนคา จ.ชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์ อุทยานท้องฟ้ามืด เตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งดูดาว

นับได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยหลายแห่งนั่น มีการจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนให้ความสนใจทั่วโลก โดยเมื่อไม่นานมานี้ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ณ หน้าผาหัวนาค ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เตรียมถูกขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งดูดาวด้วยตาเปล่าของไทยแล้วอีกด้วย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา หรือ นายเด่น รัตนชัย ระบุว่า อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ได้มีการเข้าร่วมประเมินอุทยานท้องฟ้ามืด หรือ Dark Sky Park จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินถึง 92 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในระหว่างรอประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ

โดยคณะกรรมการยังได้เสนอแนะให้เพิ่มจุดจ่ายไฟฟ้าใกล้บริเวณพื้นที่ดูดาว ซึ่งทางอุทยานจะได้นำไปปรับปรุง​เพื่อมาตรฐาน​ในการท่องเที่ยวและดูดาวในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต่อไป

อุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) คือ เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่รักษาและสงวนท้องฟ้าในเวลากลางคืนให้มีความมืดที่เหมาะสม

ด้วยวิธีการใช้แสงสว่างอย่างระมัดระวัง เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution)

ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การสิ้นเปลืองพลังงาน ความปลอดภัย และการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงดาราศาสตร์ ที่ช่วยเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงแก่ประชาชน มีค่าความมืดท้องฟ้าอยู่ในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว กระจุกดาว เนบิวลา หรือทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่า

ปัจจุบัน​มีพื้นที่อุทยานท้องฟ้ามืดที่ได้รับการรับรองแล้ว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 5 แห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติทับลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา