ธร. ประกาศรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ 380 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000

สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่หลายท่านให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้นเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ข่าวสมัครงานจึงถือเป็นอีกเนื้อหาดี ๆ ที่จะช่วยชี้ช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ใครหลาย ๆ คนที่กำลังต้องการหาความมั่นคงให้แก่ชีวิต ล่าสุด กรมธนารักษ์ ติดประกาศสรรหาบุคคลรทั่วไปเข้ามาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวนมาก โดยรายละเอียดการสมัครงาน มีดังนี้

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ 380 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กรกฏาคม 2564

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 380 อัตรา อัตราว่าง สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พื้นที่ละ 5 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่างกำหนด จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงาน ที่มีอัตราว่าง ตามวัน เวลา ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่างกำหนด
สามารถดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่(ชื่อจังหวัด) ที่ท่านสนใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร shorturl.asia/CLFvA