ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาตกปลา ครั้งที่ 13 ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ปชช.ในพื้นถิ่น

ยกให้เป็นอีกกิจกรรมที่ประชาชนต่างเฝ้ารอหลังจากมีการจัดมาอย่างต่อเนื่อง งานจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาครั้งที่ 13 โดยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมตกปลาภูเก็ต และชมรมกอจ๊าน ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ เดินทางเป็นประธานปิดการแข่งขัน โดยมีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักกีฬาแข่งขันตกปลา เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับชมรมกีฬาตกปลาภูเก็ต

และชมรมกอจ๊านภูเก็ตจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2565 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน)

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นถิ่น

ตลอดจนการเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พร้อมรองรับการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดและประชาชนในพื้นที่

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็นประเภทเรือ 3 ประเภท ดังนี้ เรือเร็ว 35 ทีม จำนวน 141 คน เรือยนต์ 8 ทีม จำนวน 28 คน และเรือหางยาว 14 ทีม จำนวน 55 คน

มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 55 ทีม จำนวน 226 คน โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน จำนวน 23 รางวัล รวมเงินรางวัล 117,000 บาท

นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมการจำหน่ายปลาสด และการประมูลปลาเพื่อมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดหลังหักค้าใช้จ่ายแล้วจะนำไปมอบให้เป็นประโยชน์แก่สังคม จำนวน 2 หน่วย คือ

บ้านพักพิงสุนัขจรจัด และศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจ สร้างสุข เพื่อเป็นการทำบุญและเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมต่อไป

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา