ข้าวเกรียบมโนราห์ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก พนักงานฝ่ายผลิตฯลฯ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับข่าวเปิดรับสมครงานที่ทีมงานนำมาอัพเดทอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้ผลิตข้าวเกรียบไทย ข้าวเกรียบมโนราห์ ประกาศเปิดรับสมัครผู้ว่างานและมีความสนใจในตำแหน่งงานว่างต่าง ๆ โดยบริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตราเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้านั่นเอง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้ามาทำงานในบริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัดยังได้รับสวัสดิการ โบนัส ค่านอกเวลา และเงินเดือน สวัสดิการเพียบพร้อม เรียกได้ว่าเป็นอีกงานมั่นคง ที่ช่วยประชาชนสร้างตัวได้เลยทีเดียว หากท่านใดอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว อาจสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาข้อมูลต่อได้จากด้านล่างนี้นะครับ

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตข้าวเกรียบไทย ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต และตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครโดยตรงจากทางบริษัท เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรายวัน
จำนวน หลายอัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้หญิง / ผู้ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 3. สามารถทำงานเข้ากะได้
 4. ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน
จำนวน หลายอัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้หญิง / ผู้ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 3. ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 4. สามารถทำงานเข้ากะได้

ตำแหน่ง แม่บ้าน
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้หญิง / ผู้ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ที่มีอายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิ
 3. รักในการทำความสะอาด
 4. ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพรายเดือน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้หญิง / ผู้ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ที่มีอายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Food science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office
 4. มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมบอยเลอร์รายวัน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีอายุ 21-40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 3. สามารถเข้ากะได้
 4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต

 1. ค่าจ้าง 331 บาทต่อชั่วโมง
 2. โอทีวันละ 3 ชั่วโมง
 3. ค่ากะ 30 บาทต่อวัน
 4. เบี้ยขยันสูงสุด 1,400 บาท
 5. โบนัสทุกปี
 6. สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่ทำงาน บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร