กษ. เปิดรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1,664 อัตรา เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินฯลฯ วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000 สวัสดิการมั่นคง

ในเวลานี้คงไม่มีท่านใดปฎิเสธได้ว่าข่าวสมัครงาน ยังคงเป็นที่จับตาของประชาชน โดยเฉพาะข่าวสมัครงานราชการ ที่ให้ทั้งสวัสดิการและรายได้ที่มั่นคง ในวันนี้ทีมงานจึงขอนำเสนอข่าวประกาศจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวนมากทั้งสิ้น 1,664 อัตรา (ทั้งหมด 6 ตำแหน่ง) หากท่านใดที่สนใจ อย่ารอช้า ไปอ่านรายละเอียดข้อมูลทางด้านล่าง ดังนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1,664 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตำแหน่งทีเปิดรับสมัครสอบ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 406 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 60 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

กรมประมง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 406 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

กรมส่งเสริมการเกษตร
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 330 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 76 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียดตามท้ายไฟล์ประกาศรับสมัคร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 386 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียดตามท้ายไฟล์ประกาศรับสมัคร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่12 – 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com/202107

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://bit.ly/2UGErul
ไฟล์ประกาศรับสมัคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ https://bit.ly/3qubWfr
ไฟล์ประกาศรับสมัคร กรมประมง https://bit.ly/2UaGCpD
ไฟล์ประกาศรับสมัคร กรมส่งเสริมการเกษตร https://bit.ly/3hc1JzN
ไฟล์ประกาศรับสมัคร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม https://bit.ly/2UChbO4