กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้าง หลายอัตรา นักทรัพยากรบุคคล พนักงานขับรถ ฯลฯ วุฒิ ป.6-ป.ตรี เงินเดือน 15,000

โค้งสุดท้ายแล้วสำหรับโอกาสของผู้ที่กำลังมองหางานทำในองค์กรที่มีชื่อเสียง งานมั่นคง เพราะกรมธนารักษ์ หน่วยงานที่มีหน้าที่ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ได้เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา โดยเปิดรับแล้วตั้งแต่วันที่ 7-30 กรกฎาคม 2564

โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับ ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายช่างโยธา พนักงานบริการ ผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานขับรถ โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 8,690-15,000 แล้วแต่ตำแหน่ง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเลื่อนไปดูที่ข้างล่างได้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักทรัพยากรบุคคล

จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รองรับ

2. นักวิชาการการเงินและบัญชี

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รองรับ

3. นักวิชาการพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รองรับ

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รองรับ

5. นายช่างโยธา

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาวีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

6. พนักงานบริการ

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 8,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.3ขึ้นไป)

7. ผู้ช่วยช่างทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 8,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.3ขึ้นไป)

8. พนักงานขับรถ

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปี่6 ขึ้นไป(ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 7 – 30 กรกฎาคม 2564 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ