กรมชลฯ ไม่นิ่งเฉย ระดมเครื่องสูบน้ำ ในแม่น้ำท่าจีน เร่งผันน้ำลงทะเลอ่าวไทย

รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในส่วนของแม่น้ำท่าจีน ที่มีการนำเครื่องสูบน้ำระดมระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุดนั่นเอง

โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานระบุว่า ฝนที่ถล่มในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูง ขึ้นต่อเนื่องจนล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ในจังหวัดนครปฐมโดย 3 อำเภอได้รับผลกระทบ คือ อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอบางเลน


แม่น้ำท่าจีน


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน


แม่น้ำท่าจีน


แม่น้ำท่าจีน


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน


เครื่องสูบน้ำในบริเวณแม่น้ำท่าจีน

โดยขณะนี้กรมชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำจำนวนทั้งสิ้น 109 เครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากประชาชนต้องการ ความช่วยเหลือสามารถโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน 24 ชั่วโมง