องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 82 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกล ฯลฯ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี

ในช่วงที่หลายคนกำลังเผชิญกันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้ คงจะดีไม่น้อยถ้าเรามีงานประจำไว้ให้อุ่นใจ ซึ่งล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง จำนวน 82 อัตรา มี 2 ประกาศ คือ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง และประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างอยู่

โดยเปิดรับไม่จำกัดวุฒิ ตั้งแต่วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. และ ป.ตรี ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้แต่ละตำแหน่ง และมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 9,400-15,000 บาท โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเลื่อนลงไปดูที่ข้างล่างนี้ได้เลย

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 16 อัตรา ได้แก่

1. พนักงานขับรถยนต์

จำนวน 8 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ได้แก่

1. คนงานทั่วไป

จำนวน 22 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 9 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิ ป.ตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก

2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิ ป.ตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก

3. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิ ป.ตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก

4. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิ ป.ตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก

5. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิ ป.ตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก

6. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิ ป.ตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก

7. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิ ป.ตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก

8. ผู้ช่วยพยาบาล

จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิ ป.ตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก

9. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 9,400/10,840/11,500 บาท (ตามคุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.)

10. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 9,400/10,840/11,500 บาท (ตามคุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.)

11. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน 9,400/10,840/11,500 บาท (ตามคุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.)

12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 9,400/10,840/11,500 บาท (ตามคุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.)

13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400/10,840/11,500 บาท (ตามคุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.)

14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 6 อัตรา

เงินเดือน 9,400/10,840/11,500 บาท (ตามคุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.)

วิธีการสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://pathumpao.thaijobjob.com สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)