สค. เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา นักพัฒนาสังคม นักจิตวิทยา นักวิชาการอบรมฯลฯ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000

เริ่มทำการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสมัครเป็นพนักงานราชการ ใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งเปิดรับจำนวนหลายอัตรา อาทิ ตำแหน่งงานนักพัฒนาสังคม นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ นักจิตวิทยา เป็นต้น ท่านสามารถสมัครผ่าน EMS และทางอีเมล ตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 12 ตุลาคม 2564 เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. นักพัฒนาสังคม
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 2. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 3. นักจิตวิทยา
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 5. นักสังคมสงเคราะห์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 6. นักพัฒนาสังคม
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 1. ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และ
 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และ
 3. สามารถนำเทคโนโลยี่ด้านดิจิตอลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Online ระบบZoom meeting, Facebook,Google Form เป็นต้น

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) หรือทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่12 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่านั้น โดยไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร