กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 35 อัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

เป็นเรื่องราวดีๆที่ หลายๆคนที่ กำลังมองหาอาชีพที่มั่นคงในตอนนี้ ซึ่งสำหรับหลายๆคนใฝ่ฝันที่จะเป็นข้าราชการ  ตรงนี้ถือว่าเป็น ข่าวดีเลยทีเดียว ทั้งนี้ ในส่วนของปัจจุบัน กับคำว่าทหาร ที่ หลายๆคนหัวโบราณ ที่มองว่า (กลัวว่าลูกจะลำบากนั้น หรือหลายๆคนมองว่า ห่างคนที่รักตรงนี้ต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่)

เพราะว่า ปัจจุบัน ในสวน ของหน่วย งานต่างๆของกรมทหาร ได้ เปิดและขยายขึ้นมากมาย ทั้งทหารบกทหารอากาศ และทหารเรือ ซึ่งในส่วนของเงินเดือนและสวัสดิการ นั้น ก็ไม่ได้น้อยหน้า ไปกว่า ข้าราชการในหน่วยงายอื่นแม้แต่น้อย ทั้งนี้ ยังเป็นหน้าเป็นตา ของคนในครอบครัวและรั้วของชาติอีกด้วย

ซึ่งในส่วนของตรงนี้ สำหรับกรมทหารบก ตอนนี้ ได้ มีการประกาศสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อที่ มาเข้าร่วมทำหน้าที่รั้วของชาติ ที่ดำรงไว้ด้วยเกียรติยศ และ ศักดิ์ศรีของทหารไทย

ล่าสุด กรมวิทยาศาตร์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 35 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 35 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2564

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา

2. ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 10 อัตรา

3. ช่างทั่วไป (เพศ ชาย) จำนวน 15 อัตรา

4. ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

6. พนักงานบริการ (เพศ ชาย) จำนวน 4 อัตรา

7. พนักงานบริการ (เพศ หญิง) จำนวน 2 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2564/1616546323.pdf

ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร