กรมการปกครอง เปิดสมัครรับราชการจำนวน 206 อัตรา ปลัดอำเภอฯลฯ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

ถือเป็นอีกข่าวสมัครงานทางราชการที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อกรมการปกครองเปิดรับสมัครพนักงานราชการเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 206 อัตรา ทั้งหมด 5 ตำแหน่ง อาทิ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อรองรับการปฎิบัติงานของกรมการปกครองในอนาคตข้างหน้า ซึ่งแต่ละตำแหน่งจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน วันนี้ทีมงานจึงได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลการสมัครงานของแต่ละตำแหน่งงานว่าง มาให้ท่านผู้อ่านที่สนใจสมัครงานหรือผู้ว่างงานทั่วประเทศ สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และรายละเอียดข้อมูลสำหรับสมัครงานกับกรมการปกครอง มีดังนี้

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. ถึง ป.ตรี 206 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมการปกครอง

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวนทั้งสิ้น 100 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
จำนวนทั้งสิ้น 50 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
จำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

5. เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
จำนวนทั้งสิ้น 50 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขานิติศาสตร์
เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

การเปิดรับสมัครงานราชการกรมการปกครอง

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2564

สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)