สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือนดี สวัสดิการดี สมัครได้ถึง 1 พ.ย.นี้

ข่าวดีของนักศึกษาจบใหม่มาถึงแล้ว โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา สมัครตั้งบัดนี้ ถึง 1 พฤศจิกายน 2564

  • รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการหลายอัตรา
  • กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
  • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน (เพศชาย) หลายอัตรา

อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น 7

คุณสมบัติ :

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

ส่ง resume มาก่อน ได้ที่ Chadapornbb2339 @ gmail.com ภายในวันจันทร์ 1 พ.ย. 64

ระบุ : สมัครงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กชต.)