สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครผู้สนใจร่วมงานหลายอัตรา เข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 สวัสดิการครบ

วันนี้ทีมงานได้คัดเลือกข่าวสมัครงานมาใหม่สำหรับผู้ที่กำลังว่างงานหรือกำลังมองหางานมั่นคง รายได้ดี สวัสดิการพร้อม เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม. 3 ถึงปริญญาตรี โดยไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก ของ กพ. แต่อย่างใด รวมทั้งเงินเดือนสูงสุด 18,000 บาทตำแหน่งงานว่างมากมาย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งพนักงานรับ-ส่งเอกสาร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6)

ตำแหน่งพนักงานเรียงพิมพ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6)

ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนขับยานพาหนะ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
มีใบอนุญาตขับรถประเภท ชนิดที่ ๑ ขึ้นไป
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถยนต์โดยสาร – มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา สามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องยนต์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน – มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างดี
ในกรณีที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นบุคคลที่ผ่านการเรียน รด. ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว (ต้องมีสำเนาหลักฐานแสดง เช่น ใบ สด4 ใบ สด.)
ต้องสามารถเดินทางเพื่อปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ตำแหน่งนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
การรับสมัคร และการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป
สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เข้าเว็บไซต์ www.senate.co.th หรือที่ https://senate.thaijobjob.com

การรับสมัคร และการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป

  • สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • เข้าเว็บไซต์ www.senate.co.th
  • หรือที่ https://senate.thaijobjob.com
  • เอกสารการสมัครงาน https://file.job.thai.com/prakad/senate202202/senate202202_1