สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบราชการ เงินเดือน 11,500-16,500 จำนวน 6 อัตรา

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นข่าวรับสมัครข้าราชการที่กำลังเป็นที่พูดถึงเมื่อเร็วๆนี้ โดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มีมติ อนุมัติ ให้มีการคัดเลือกประชาชนเข้ามารับราชการในตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กำลังว่างงานอยู่ ได้สามารถออกมามีอาชีพรายได้มั่นคงอีกด้วย

โดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนั้น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญมากยิ่งขึ้น จึงต้องการรับสมัครบุคลากรในหน่วยงานของตนเพิ่มขึ้น เพื่อมาช่วยกันผลักดันสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สามารถดำเนินแนวทางเพื่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

ซึ่งการสมัครสอบข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนั้น ท่านผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยได้เปิดรับสมัครตำแหน่งว่างให้เข้าบรรจุด้วยกันทั้งหมด 6 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 23 เมษายน 2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก.) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ
3. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)


2.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เงินเดือน 15000-16500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก.) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ
3. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11500-12650 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปวส.ขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก.) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ
3. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11500-12650 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปวส.ขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก.) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ
3. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ