นายกฯ ร่วมการประชุมอาเซียน-จีน ย้ำจุดยืนรักษาสันติภาพ ไม่หวังเห็นความขัดแย้งของมิตรประเทศปมทะเลจีนใต้ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 24 ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ โดยมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ร่วมด้วย

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวว่า จีนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้น โดยมุ่งมั่นทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และมุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมากขึ้น ตลอดจน สนับสนุนอาเซียนในการแก้ปัญหาตามแนวทาง ASEAN WAY

ด้านพลเอกประยุทธ์ กล่าวยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และการบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจนและการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีที่อยู่บนพื้นฐานของการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง โดยไทยสนับสนุนการพัฒนาของจีนในฐานะมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบ และหวังให้จีนให้ความร่วมมือกับนานาประเทศ รวมทั้งอาเซียนและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เพื่อจัดการกับความท้าทาย และบรรลุเป้าหมายแห่งอนาคตร่วมกัน ดังนี้

1.ความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อรับมือกับโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การผลิตและกระจายวัคซีนในอาเซียน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุข เพื่อลดอัตราความสูญเสียและสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อการฟื้นฟูที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว โดยจีนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจลำดับที่หนึ่งของอาเซียน และได้มีการรับรองเอกสารยืนยันการเข้าร่วมที่จะทำงานตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน

ทั้งนี้ ไทยพร้อมร่วมมือในการยกระดับ FTA อาเซียน-จีน และเร่งดำเนินการในส่วนของไทยในการให้สัตยาบันความตกลง RCEP เพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว พร้อมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่า ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ MSMEs, start-ups และผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

3.การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง โดยไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องนี้ มุ่งมั่นและพร้อมที่จะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน พ.ศ. 2564 – 2565 ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การฟื้นฟูและการเติบโตอย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า การรักษาสันติภาพที่ยั่งยืน เพื่อนำอาเซียนและจีนก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม โดยรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน ทั้งนี้ ไทยไม่ประสงค์จะเห็นความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้าระหว่างมิตรประเทศ และสนับสนุนให้มีการหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันในประเด็นทะเลจีนใต้ โดยไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย