กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 192 อัตรา พนักงานการภาษี นักวิชาการคอมฯ พนักงานธุรการ ฯลฯ วุฒิ ปวช. ป.ตรี

ประชาชนที่กำลังว่างงานต่างเฝ้ารอข่าวสมัครงานกันล้นหลาม โดยเมื่อไม่นานมานี้ กรมสรรพากร แจ้งข่าวดีเปิดรับลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมากโดยรับสมัครผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปวชถึงปริญญาตรี โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนถึง 5 ตุลาคม 2564นี้ ข้อมูลดังนี้

กรมสรรพากร รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช.หรือป.ตรี 192 อัตรา รับสมัคร 29 กันยายน – 5 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดกรมสรรพากรส่วนกลาง รวมทั้งหมด 111 อัตรา

 1. พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 12 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. พนักงานการภาษี จำนวน 25 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 5. พนักงานธุรการ จำนวน 52 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 รวมทั้งหมด 16 อัตรา

 1. พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 11 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. พนักงานการภาษี จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 3. พนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 รวมทั้งหมด 41 อัตรา

 1. พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 39 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3 รวมทั้งหมด 24 อัตรา

 1. พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 12 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. พนักงานการภาษี จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 3. พนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th > ข่าวกรมสรรพากร > ข่าวสารการเข้ารับราชการ ลูกจ้างชั่วคราว > หัวข้อ ระบบรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)