กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา ช่างเทคนิคทั่วไป ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เงินเดือนสูงสุด 29,520

ใครที่กำลังมองหางานราชการอยู่มาทางนี้เลย เพราะกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ และบริหารจัดการด้านการบิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา

โดยรับผู้ที่มีคุณวุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้แต่ละตำแหน่ง มีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 13,800 บาท และบางตำแหน่งมีโอกาสปรับเงินเดือนเพิ่มสูงสุดถึง 29,520 บาท ในอนาคต ตามประสบการณ์และจำนวนปีที่ทำงานมา สำหรับท่านที่สนใจต้องการทราบว่ามีตำแหน่งงานใดบ้าง สามารถเลื่อนลงดูข้างล่างได้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

จำนวน 21 อัตรา ได้แก่

 1. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 3 อัตรา
 2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก 3 อัตรา
 3. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น 3 อัตรา
 4. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ 3 อัตรา
 5. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ 3 อัตรา
 6. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 3 อัตรา
 7. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

2. ช่างเทคนิคทั่วไป

จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

 1. สนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
 2. สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

3. พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย

จำนวน 2 อัตรา ได้แก่

 1. สนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
 2. สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

4. เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน

จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

 1. คลังพัสดุอากาศยาน สนามบินนครสวรรค์ 2 อัตรา
 2. คลังพัสดุอิเล็กทรอนิกส์การบิน สนามบินนครสวรรค์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านตรวจสภาพอากาศฝนหลวง)

จำนวน 5 อัตรา ได้แก่

 1. กลุ่มตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ส่วนกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 อัตรา
 2. กลุ่มตรวจสภาพอากาศฝนหลวง สถานีเรดาร์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2 อัตรา
 3. กลุ่มตรวจสภาพอากาศฝนหลวง สถานีเรดาร์อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน)

จำนวน 4 อัตรา ได้แก่

 1. ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
 2. สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 3 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

7. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านระบบสารสนเทศและเครื่องมือวิทยาศาสตร์)

จำนวน 1 อัตรา ได้แก่

 1. ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

8. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน

จำนวน 5 อัตรา ได้แก่

 1. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
 2. กองบริหารการบินเกษตร กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน สนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
 3. กองบริหารการบินเกษตร กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 3 อัตรา

9. เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ

จำนวน 1 อัตรา ไดแก่

สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครตำแหน่งดังกล่าวได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-27 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์ https://royalrain.thaijobjob.com พนักงานราชการ ปี 2564 หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หัวข้อ สมัครสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดงานเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านประกาศรับสมัครงานได้ที่ https://file.job.thai.com/prakad/royalrain202108/royalrain202108_2