กฟผ. ประกาศรับสมัครพนักงาน 93 อัตรา พนักงานขับรถ คนชำนาญงานฯลฯ สวัสดิการเยี่ยม

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสมัครงานมาใหม่ ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากล่าสุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดกระกาศรับพนักงานราชการจำนวนมาก เพื่อเข้ามาทำงานในหลากหลายตำแหน่งงานว่างไม่ว่า ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งพนักงานขับเรือ เป็นต้น วันนี้ทีมงานจึงได้รวบรวมเนื้อหาสมัครงานมาให้ท่านผู้อ่านติดตาม ดังนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

โดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 93 อัตรา รับสมัคร 2 – 16 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
  2. ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
  4. ตำแหน่งพนักงานขับเรือ
  5. ตำแหน่งคนชำนาญงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า
  2. อายุและภูมิลำเนาตามเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด