กฟผ. ประกาศรับสมัครงาน100 อัตรา พนักงานขับรถ คนชำนาญงาน พนักงานขับเรือฯลฯ วุฒิ ป.6-ปวช. สวัสดิการครบ

ข่าวดีสำหรับผู้ว่างงานหลายท่านเมื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ประกาศเตรียมรับบุคคลทั่วไปเข้ามาทำงานภายใต้องค์กรขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยท่านใดต้องการทราบขั้นตอนการสมัครและรายละเอียด มีดังนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมรับสมัครงานจำนวน 100 อัตรา หลายตำแหน่ง

สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 17 ถึง 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมรับสมัครงานจำนวน 93 อัตรา หลายตำแหน่ง


ตำแหน่ง

  1. พนักงานขับเครื่องจักรกล
  2. พนักงานขับรถ
  3. พนักงานรักษาความปลอดภัย
  4. พนักงานขับเรือ
  5. คนชำนาญงาน

สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจําเป็นของงาน

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 17-31 สิงหาคม 2564


คุณสมบัติเบื้องต้น

  1. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
  2. ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
  3. อายุและภูมิลำเนาตามเกณฑ์ ที่ กฟผ. กำหนด