สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับพนักงานจำนวนมาก เจ้าที่กิจกรรมการตลาด วิศวะกรคุมระบบ ฯลฯ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่ วันนี้เรามีงานจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือผู้ผลิตน้ำดื่มตราสิงห์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา โดยเราได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด 11 สายงาน 14 ตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัครในตอนนี้

สำหรับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ได้ก่อตั้งมานานกว่า 90 ปี ซึ่งได้ทำการขยายธุรกิจไปในด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ เช่น น้ำดื่มตราสิงห์ , น้ำดื่ม Purra , ขนมสาหร่าย มาชิตะ , ข้าวไทยตราพันดี และอื่นๆ

โดยมีพนักงานภายในเครือบริษัทมากกว่า 6,000 ซึ่งคัดเลือกพนักงานที่เข้ารับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานกันอย่างเป็นทีม และพนักงานทุกคนล้วนมีเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทฯ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน

โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

1. Senior Cost Accounting Officer

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชีหรือการเงิน สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง/ชาย อายุ 27 – 32 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 3. มีประสบการณ์ในงานบัญชี อย่างน้อย 3 – 6 ปี
 4. มีความเข้าใจในมาฐานการรายงานทางการเงินและภาษีอากร
 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

2. วิศวกรไฟฟ้า

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
 2. อายุ 22-25 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 4. ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 2 ปี

3. Traditional Trade Service Supervisor – Presale & Special Channel

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 30 – 40 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. การควบคุมการประสานงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
 4. ประสบการณ์ในการบริการลูกค้า การบริหารคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือการบริหารการขาย Telesales อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 5. มีความรอบรู้และเข้าใจระบบการขาย SAP, SML , Business Intelligence (Qlik Sense), Sales Tools ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความสามารถในบริหารทีมงาน ให้คำแนะนำ ติดตามการทำงาน รวมไปถึงช่วยพัฒนาทีมงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 7. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. ทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกันกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความสำเร็จของงาน
 9. ความสามารถในการประสานงาน และเจรจาต่อรอง

4. พนักงานขายเงินสดสาขา เชียงใหม่ (Cash Van Sales)

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. ถ้ามีประสบการณ์ ทำงานด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม Microsoft Office ขั้นพื้นฐานได้
 5. มีเทคนิคในการแก้ไขปัญหา,ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ,วิเคราะห์/วางแผนการขาย และมีเทคนิคการขายที่ดี
 6. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบสูง

5. Traditional Trade Service Manager

จำนวนที่เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
 4. มีประสบการณ์ในด้านบริการลูกค้าหรือลูกค้าสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
 5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีทักษะ โปรแกรม MIS และ โปรแกรม SAP

6. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 3 ปี
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 6. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

7. Financial Transaction Officer (ทวีวัฒนา)

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ถึง 25 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน 0 – 3 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรม Excel (ขั้นกลาง-สูง), Word และ PowerPoint ได้ดี

8. วิศวกร ระบบควบคุม

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นแล้วเท่านั้น)
 2. อายุ 22 – 28 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์,เมคคาทรอนิกส์
 4. ประสบการณ์ทำงาน 1 – 3 ปี

9. เจ้าหน้าที่จัดซื้

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 28 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / Supply Chain หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปีในธุรกิจขนาดใหญ่ และเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นอย่างดี
 4. สามารถวางแผนและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้
 5. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และระบบคุณภาพ ISO/ GMP/ HACCP และ SAP
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการเจรจาต่อรอง
 8. สถานที่ปฏิบัติงาน: 999 ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ 1788 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

10. พนักงานคุมเครื่อง

จำนวนที่เปิดรับ : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์, เครื่องกล, เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคนิคการผลิต
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ผ่านหลักสูตร รด
 4. มีประสบการณ์ทำงานควบคุมเครื่องจักร 0-1 ปี

11. วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
 2. อายุ 22-24 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 4. ประสบการณ์ทำงาน ด้านปรับปรุงคุณภาพน้ำ 0 – 1 ปี
 5. ความรู้/ความสามารถที่จำเป็น การทำงานเป็นทีม

หากผู้ใดสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครอีกมากมาย ได้ที่เว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/job.php