อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่ วันนี้เรามีงานจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือผู้ผลิตน้ำดื่มตราสิงห์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา โดยเราได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด 11 สายงาน 14 ตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัครในตอนนี้

สำหรับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ได้ก่อตั้งมานานกว่า 90 ปี ซึ่งได้ทำการขยายธุรกิจไปในด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ เช่น น้ำดื่มตราสิงห์ , น้ำดื่ม Purra , ขนมสาหร่าย มาชิตะ , ข้าวไทยตราพันดี และอื่นๆ

โดยมีพนักงานภายในเครือบริษัทมากกว่า 6,000 ซึ่งคัดเลือกพนักงานที่เข้ารับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานกันอย่างเป็นทีม และพนักงานทุกคนล้วนมีเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทฯ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน

โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

1. Senior Cost Accounting Officer

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชีหรือการเงิน สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง/ชาย อายุ 27 – 32 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 3. มีประสบการณ์ในงานบัญชี อย่างน้อย 3 – 6 ปี
 4. มีความเข้าใจในมาฐานการรายงานทางการเงินและภาษีอากร
 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

2. วิศวกรไฟฟ้า

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
 2. อายุ 22-25 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 4. ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 2 ปี

3. Traditional Trade Service Supervisor – Presale & Special Channel

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 30 – 40 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. การควบคุมการประสานงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
 4. ประสบการณ์ในการบริการลูกค้า การบริหารคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือการบริหารการขาย Telesales อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 5. มีความรอบรู้และเข้าใจระบบการขาย SAP, SML , Business Intelligence (Qlik Sense), Sales Tools ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความสามารถในบริหารทีมงาน ให้คำแนะนำ ติดตามการทำงาน รวมไปถึงช่วยพัฒนาทีมงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 7. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. ทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกันกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความสำเร็จของงาน
 9. ความสามารถในการประสานงาน และเจรจาต่อรอง

4. พนักงานขายเงินสดสาขา เชียงใหม่ (Cash Van Sales)

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. ถ้ามีประสบการณ์ ทำงานด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม Microsoft Office ขั้นพื้นฐานได้
 5. มีเทคนิคในการแก้ไขปัญหา,ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ,วิเคราะห์/วางแผนการขาย และมีเทคนิคการขายที่ดี
 6. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบสูง

5. Traditional Trade Service Manager

จำนวนที่เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
 4. มีประสบการณ์ในด้านบริการลูกค้าหรือลูกค้าสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
 5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีทักษะ โปรแกรม MIS และ โปรแกรม SAP

6. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 3 ปี
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 6. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

7. Financial Transaction Officer (ทวีวัฒนา)

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ถึง 25 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน 0 – 3 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรม Excel (ขั้นกลาง-สูง), Word และ PowerPoint ได้ดี

8. วิศวกร ระบบควบคุม

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นแล้วเท่านั้น)
 2. อายุ 22 – 28 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์,เมคคาทรอนิกส์
 4. ประสบการณ์ทำงาน 1 – 3 ปี

9. เจ้าหน้าที่จัดซื้

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 28 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / Supply Chain หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปีในธุรกิจขนาดใหญ่ และเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นอย่างดี
 4. สามารถวางแผนและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้
 5. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และระบบคุณภาพ ISO/ GMP/ HACCP และ SAP
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการเจรจาต่อรอง
 8. สถานที่ปฏิบัติงาน: 999 ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ 1788 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

10. พนักงานคุมเครื่อง

จำนวนที่เปิดรับ : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์, เครื่องกล, เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคนิคการผลิต
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ผ่านหลักสูตร รด
 4. มีประสบการณ์ทำงานควบคุมเครื่องจักร 0-1 ปี

11. วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

จำนวนที่เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
 2. อายุ 22-24 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 4. ประสบการณ์ทำงาน ด้านปรับปรุงคุณภาพน้ำ 0 – 1 ปี
 5. ความรู้/ความสามารถที่จำเป็น การทำงานเป็นทีม

หากผู้ใดสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครอีกมากมาย ได้ที่เว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/job.php