สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคนว่างงานเข้าคัดเลือกหลายอัตรา เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯลฯ ป.ตรี เงินเดือน 18,000

ข่าวสมัครงานมาใหม่ที่ผู้ว่างงานและผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หลายคนจับตามอง เมื่อ สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานในองค์ก รโดยต้องมีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานราชการ จำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา รับตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รายได้เฉลี่ย 18,000 บาท ขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 20 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองใน ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 18,000 บาทต่อเดือน


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเคมีหรือทางเคมีเทคนิค

การรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oncb.thaijobjob.com
ตั้งแต่ วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565