สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการกว่า 98 อัตรา ประจำวิทยาลัย ทั่วประเทศ เงินเดือน 18,000

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ เพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือกรมอาชีวศึกษา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังว่างงาน ด้วยการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี หลายสาขา หลายอัตรา ประจำวิทยาลัยทั่วประเทศ

โดยมีวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการมากถึง 44 แห่ง รวมตำแหน่งที่เปิดรับสมัครแล้ว 98 อัตรา สำหรับท่านที่สนใจอยากจะรู้รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับ ก็เข้าไปดูรายละเอียดที่ข้างล่างนี้ได้เลย

รายละเอียดการรับสมัคร

1. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 16 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

3. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

4. วิทยาลัยการอาชีพละงู

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 3 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 3 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 9 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

7. วิทยาลัยเทคนิคตาก

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

8. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

9. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

10. วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

11. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 5 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

12. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

13. วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

14. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 5 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

16. วิทยาลัยเทคนิคสิชล

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

17. วิทยาลัยการอาชีพไชยา

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

18. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

19. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 4 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

20. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

21. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 12 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

22. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 2. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)  1 อัตรา
 3. เงินเดือน 18,000 บาท
 4. ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

23. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

24. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 3 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

25. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

26. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

27. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 5 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

28. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

29. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

30. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

31. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

32. วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

33. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

34. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 5 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

35. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 4 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

36. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 5 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

37. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

38. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

39. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

40. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

41. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

42. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

43. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 20 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

44. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 3 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. ตั้งแต่ วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่สนใจต้องการทราบคุณสมบัติการสมัครอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถเข้าไปเช็กตามเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ได้ หรือ https://www.vec.go.th/th-th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.aspx