สกน. ประกาศรับสมัครผู้สนใจร่วมงาน คนว่างงานที่มีคุณสมบัติ คัดเลือกในตำแหน่งงานว่าง วุฒิตั้งแต่ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 25,000 สวัสดิการพร้อม

โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานมั่นคง รายได้สูง สวัสดิการเพียบ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าคัดเลือกเป็นพนักงาน โดยรับตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี หลายสาขา ท่านผู้สนใจสามารถเลื่อนอ่านรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้เลย

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 25000 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


วัน เวลา การรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์


วัน เวลา การรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์


ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุน พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th)

และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: [email protected] โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ภายในเวลา 23.00 น.

(เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.tedfund.most.go.th/index.php/pr-news/mnu-recurit-section/326-tedfund-recruit-2021-01-20