พัน.จจ.รอ. ประกาศรับบุคคลทั่วไปเข้าเป็นทหารฯจำนวน 83 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือนมั่นคง สวัสดิการเพียบ

ถือเป็นอีกข่าวที่น่ายินดีไม่น้อยเมื่อ กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นทหารกองประจะการ หรือทหารอาสาสมัคร จำนวนทั้งสิ้นไป 3 ใน จะเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 10 ตุลาคม 2564 เท่านั้น เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครชายไทย

การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (เกิด พ.ศ. 2539 – 2546)


มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ใจถึง คัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 32

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  • ทหารกองประจะการ(อาสาสมัคร) จำนวน 83 นาย

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร

  1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
  3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ
  4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์(เกิด พ.ศ.2539 – 2546 )
  5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ การรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
  6. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
  7. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
  8. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก (เว้นเป็น ความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท)
  9. สายตาไม่เอียง และไม่บอดสี

การรับสมัครสอบ

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 ถึง 10 ต.ค. 64

สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000