บิ๊กตู่ ขอบคุณและรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จาก ยูนิลีเวอร์กรุ๊ป พร้อมย้ำรัฐบาลเร่งจัดการน้ำ หวังช่วยลดความเสียหายแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าก่อนการประชุมครม. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ เพื่อรับมอบสิ่งของบริจาคจากกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และส่งมอบแก่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีทีมครม.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

โดยนายกรัฐมนตรี ชื่นชมและขอบคุณนายโรเบิร์ต แคนเดลิโน ผู้บริหารระดับสูงยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ที่มอบสิ่งของบริจาคเครื่องบริโภคอุปโภค มูลค่า 2,960,604 บาท เพื่อมอบให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ยังต้องประสบปัญหาสถานการณ์อุทกภัย ประกอบกับความผันผวนของสภาพอากาศ และฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล มีปริมาณมากบ้างน้อยบ้าง รัฐบาลจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ของประเทศ โดยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สทนช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังสู่ทะเล โดยเฉพาะการระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนสู่ภาคตะวันออก อาจส่งผลให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นเพราะเป็นคูคลองที่มีความตื้นและเล็ก

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า จึงต้องมีการขุดลอกควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ และมีการบริหารจัดการระบายน้ำออกอย่างเหมาะสม ซึ่งขณะนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำซึ่งมีระยะทางการสูบ 10 กิโลเมตร เพื่อเร่งดึงน้ำ จูงน้ำ และตัดตอนน้ำออกไปด้านข้างให้ได้มากที่สุดและเก็บกักน้ำไว้ในทุ่งต่าง ๆ รวมทั้งไร่นาของประชาชนโดยเร็ว ขณะเดียวกันก็เร่งช่วยเหลือดูแลเยียวยาพื้นที่รองรับน้ำดังกล่าวด้วย