บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครลูกจ้าง หลายตำแหน่ง ช่างเทคนิคฯ วิศวกร ฯลฯ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี รายได้สูงสุด 16,530

ใครที่เพิ่งตกงาน หรือกำลังมองหางานทำ รีบมาดูทางนี้เลย เพราะบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการรถไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครงานแล้วตอนนี้ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ปวส.-ป.ตรี

โดยเปิดรับตำแหน่ง ช่างเทคนิคแผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน, ช่างเทคนิคระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร, ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม, ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า, ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ, วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า, และวิศวกรแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง มีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 12,690-16,530 บาท สำหรับใครที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเลื่อนดูได้ที่ข้างล่างเลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ช่างเทคนิคแผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง

เงินเดือน 12,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ยานยนต์ ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ช่างเทคนิคแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน

เงินเดือน 12,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. วุฒิ ปวส. ด้านก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างเชื่อมโลหะ เทคโนโลยี อุตสาหการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ช่างเทคนิคระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

เงินเดือน 12,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม

เงินเดือน 12,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

5. ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า

เงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

6. ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

เงินเดือน 12,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

7. วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

เงินเดือน 16,530 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (วศ.บ.) หรือเทียบเท่า

8. วิศวกรแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง

เงินเดือน 16,530 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล,โยธา หรืออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 19-28 กรกฎาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career