ชาวเบตง เชิญเที่ยวชม “ทะเลหมอกไต้ต๋ง” จุดชมวิวเขาร้อยลูก เที่ยวป่าสองแผ่นดิน

จุดชมวิวและเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่สนใจในหมู่นักท่องเที่ยวเชิงแนวธรรมชาติ สำหรับทะเลหมอกไต๋ตง ซึ่งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 นายอำเภอเบตงหรือ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลาพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงหรือ นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา รวมทั้งนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ กำนันตำบลธารน้ำทิพย์ ปลัดอำเภอเบตง เป็นต้น เดินทางเยือนพื้นที่จุดชมวิวทะเลหมอกไต๋ตง ยกให้เป็นจุดชมวิวเขาร้อยลูกในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่งดงามโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง โดยหวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพลิกฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นอีกครั้ง

ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านจาเราะซูซู ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา

ห่างจากตัวเมืองเบตงประมาณ 19 กิโลเมตร

“จุดชมวิวทะเลหมอกไต้ต๋ง” ถือกำเนิดขึ้นจาก

“โครงการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

โดยการสนับสนุนของหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ที่ต้องการใช้เรื่องท่องเที่ยวมาช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับคนเบตง

ด้านบนจุดชมวิวก็เป็นสวนยางพาราของชาวบ้าน ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวใต้ต๋ง ได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ริมเนินเขาให้เป็นสถานที่ชมวิว

ด้วยการสร้างแคร่ไม้ไผ่หลายๆ จุดให้นักท่องเที่ยวได้กระจายกันชมวิวกันแบบสบายๆ มีป้ายข้อมูลและป้ายชื่อให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็น “จุดชมวิวสองแผ่นดิน” เพราะในวันที่ฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นตัวเมืองเบตงอยู่ทางด้านหน้า

สามารถมองเห็นตึก 25 ชั้นของโรงแรมแมนดารินเบตงได้แบบไกลๆแต่ถ้ามองเอียงๆ ไปทางซ้ายมือจะเป็นเขตประเทศมาเลเซีย

มีเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นเส้นแบ่งเขตใต้สุดสยาม

และหากมองมาทางขวามือจะเห็นยอดเขาแหลมเด่นลอยอยู่เหนือหมอกไกลๆ นั่นก็คือยอดเขาฆูนุงซิลิปัต

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา