เคาะแล้ว! รัฐฯช่วยจ่ายค่าน้ำมันดีเซล 2 เดือน ผ่านคนละครึ่ง รอบใหม่ เริ่มพ.ค.นี้

ความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนของทางรัฐบาลยังมีมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงผลักดันโครงการคนละครึ่ง รอบใหม่ โดยในรอบนี้ได้มีการช่วยเหลือค่าน้ำมันดีเซลถึง 50% ผ่านมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน โดย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ เผยว่า มาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงานมีด้วยกันหลายมาตรการ และหนึ่งในนั้นคือตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ 30 บาท ในเดือนเมษายน 2565 อีกด้วย

จากนั้นในเดือนพ.ค.-มิ.ย.2565 รัฐจะช่วยจ่ายราคาส่วนที่เพิ่ม 50% หรือช่วยคนละครึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะภาคขนส่ง

“ในการช่วยเหลือน้ำมันดีเซลจะตรึงราคาไว้ 30 บาทต่อลิตรจนถึงเดือนเม.ย.นี้ และตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป จะเพิ่มคนละครึ่ง คือประชาชนออกครึ่ง และรัฐออกให้อีกครึ่งหนึ่งในส่วนนี้ โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง”

สำหรับมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน โดยมีงบประมาณที่ภาครัฐช่วยเหลือ รวมประมาณ 43,602 – 45,102 ล้านบาท มีรายละเอียดแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

ผู้ใช้น้ำมันดีเซล

ตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร ในเดือนเม.ย. 2565 จากนั้นรัฐช่วยส่วนที่ราคาเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง
ระยะเวลา เดือนเม.ย. 2565 ตรึงราคาที่ 30 บาท/ลิตร ส่วนพ.ค. และ มิ.ย. 2565 รัฐช่วยราคาส่วนที่เพิ่ม 50%
วงเงินที่ใช้ เดือนเม.ย. 16,800 ล้านบาท เดือนพ.ค. 8,340 ล้านบาท เดือนมิ.ย. 8,000 ล้านบาท (อัตราชดเชย 8 บาทต่อลิตร ณ ราคาน้ำมันดีเซล 130 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล)
แหล่งเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลดภาษีสรรพสามิต เงินอุดหนุน

ผู้ใช้ก๊าชหุงต้ม

กำหนดราคาในเดือน เม.ย. 333 บาท/ถัง 15 กก. เดือนพ.ค. 348 บาท และ เดือนมิ.ย. 363 บาท
ระยะเวลา 3 เดือน
วงเงินที่ใช้ เดือนเม.ย. 2,400 ล้านบาท เดือนพ.ค. 2,130 ล้านบาท และเดือนมิ.ย. 1,850 ล้านบาท
แหล่งเงิน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประมาณการผู้ใช้ 3.6 ล้านคน)

เพิ่มส่วนลดซื้อก๊าชหุงต้มอีก 55 บาท/ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาท / 3 เดือน
ระยะเวลา 3 เดือน
วงเงินที่ใช้ 200 ล้านบาท
แหล่งเงิน งบกลาง สำนักงบประมาณ

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประมาณการผู้ใช้ 5,500 คน/เดือน หรือ 16,500 คน)

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท
ระยะเวลา 3 เดือน
วงเงิน 1.65 ล้านบาท
แหล่งเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ขับขี่มอเตอร์ไชค์รับจ้าง (ประมาณการ 157,000 คน)

ส่วนลดค่าน้ำมันแก๊สโชฮอล์ 5 บาท / ลิตร จำนวน 50 ลิตร/เดือน
ระยะเวลา 3 เดือน
วงเงิน 120 ล้านบาท
แหล่งเงิน งบกลาง สำนักงบประมาณ

ผู้ใช้ก๊าช NGV ทั่วไป (318,000 ราย)

คงราคาขายปลีก NGV ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม
ระยะเวลา 3 เดือน
วงเงิน 1,761 ล้านบาท (รวมช่วยเหลือผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ลงทะเบียนโครงการลมหายใจเดียวกัน)
แหล่งเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ลงทะเบียนโครงการลมหายใจเดียวกัน

สำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน (17,460 ราย) โดยยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม
ระยะเวลา 3 เดือน
วงเงิน 1,761 ล้านบาท (รวมการช่วยเหลือผู้ใช้ก๊าช NGV ทั่วไป)
แหล่งเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ใช้ไฟฟ้า

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน มีส่วนลดค่า FT (ใช้ไฟฟ้าในราคางวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 65)
ระยะเวลา 4 เดือน
วงเงิน 2,000-3,500 ล้านบาท
แหล่งเงิน งบกลาง สำนักงบประมาณ

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา