สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับราชการตำรวจ 700 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช. ป.ตรี

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในปัจจุบัน อาชีพตำรวจถือเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่พึ่งจบใหม่ได้ไม่นาน ต่างก็ให้ความสนใจอยากจะสมัครสอบเป็นตำรวจ เพราะถ้าหากได้รับคัดเลือก ก็จะเป็นข้าราชการ ที่มีอาชีพและหน้าที่การงานที่มั่นคง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม เพจ กองการสอบ ก็ได้มีประกาศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทาน ประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 700 อัตรา โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564 นี้

โดยได้มีการรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นจำนวน 400 อัตรา รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 200 อัตรา รับสมัครสอบและแข่งขันกับบุคคลภายนอก จำนวน 1100 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีวุฒิ ตั้งแต่ ม.6/ปวช./ป.ตรี ขึ้นไป

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

1. รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 400 อัตรา

  1. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทั้งชายและหญิง
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์

2. รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 200 อัตรา

  1. เป็นบุคคลภายนอก ผู้ชาย จำนวน 160 อัตรา และผู้หญิง จำนวน 40 อัตรา
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
  3. เป็นผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี

3. รับสมัครสอบและแข่งขันบุคคลภายนอก จำนวน 100 อัตรา

  1. เป็นบุคคลภายนอก ผู้ชาย จำนวน 80 อัตรา และผู้หญิง จำนวน 20 อัตรา
  2. วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
  3. อายุ 18-35 ปี

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปี 2564 จำนวน 700 อัตรา สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2564