ศสพ. รับสมัครผู้สนใจงานราชการเข้าบรรจุทั้งสิ้น 120 อัตรา ตำแหน่งงานว่างมากมาย วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา สมัครทางเว็บไซต์

โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้ที่มองหางานราชการ ที่กำลังเปิดรับอยู่ในช่วงนี้ ประจำปี 2565 ผู้ที่ต้องการสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ อย่ารอช้า เมื่อเร็วๆนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรับบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ เข้ารับราชการจำนวนทั้งสิ้น 120 อัตราโดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ผู้สนใจสามารถเข้ามาสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 23 มีนาคม 2565

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 • จำนวน 120 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรีสาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยี
 • ภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://doae.thaijobjob.com
ตั้งแต่ วันที่ 3 – 23 มีนาคม 2565