กรมอุทยานแห่งชาติ รับพนักงานราชการ 184 อัตรา ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 11,280-23,430

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยได้รับสมัครทั้งหมด 184 อัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2564

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com จากนั้นให้เลือกหัวข้อพนักงานราชการ ปี 2564

โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ทั้งหมด 29 ตำแหน่งดังนี้

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

2. เจ้าพนักงานธุรการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

3. เจ้าพนักงานพัสดุ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

4. เจ้าหน้าที่การเกษตร

 • จำนวน 8 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • จำนวน 16 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตรา่าตอบแทน 11,280 บาท

7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

8. เจ้าพนักงานการเกษตร

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

9. ช่างไม้

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

10. ช่างสำรวจ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

11. นายช่างเทคนิค

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

12. นายช่างโยธา

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

13. นายช่างศิลป์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

14. นายช่างสำรวจ

 • จำนวน 5 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าแทน 11,280 บาท

16. นักวิชาการป่าไม้

 • จำนวน 69 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

18. เจ้าหน้าที่ระบงานคอมพิวเตอร์

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

19. นักวิชาการเฏษตร

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

20. นักวิชาการเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

21. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

22. นักวิชาการเผยแพร่

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

23. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

 • จำนวน 25 อัตรา
 • อัตราค่าแทน 18,000 บาท

24. นักวิทยาศาสตร์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

25. นิติกร

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

26. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • จำนวน 21 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท

27. วิศวกรโยธา

 • จำนวน 4 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท

28. สถาปนิก

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 20,540 บาท

29. สัตว์แพทย์

 • จำนวน 6 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 23,430 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ