กรมชลประทาน มั่นใจรับมือฤดูฝนปี 65 สั่งการชลประทานทั่วไทย ยึด 13 มาตรการเข้มงวด

สภาพอากาศในปัจจุบันที่ประชาชนต่างจับตามอง โดยเมื่อเร็วๆนี้ อธิบดีกรมชลประทาน หรือ นายประพิศ จันทร์มา ได้ระบุว่า ในขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วไทย มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นกว่า 44,964 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ ซึ่งภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป แต่ได้เน้นย้ำให้สำนักงานชลประทานในประเทศไทย พร้อมรับมือถือดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยให้ยึด 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 ของทางภาครัฐบาลอย่างเข้มงวด

รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆ

ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในทุกพื้นที่ เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

โดยพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หมั่นกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ ติดตาม วิเคราะห์สภาพอากาศ

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ แม่น้ำสายหลักต่างๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา