Grab Food ประกาศรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ตำแหน่งคนขับรถส่งอาหาร ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ดี มีโบนัส

สำหรับงานในยุคนี้ต้องยกให้กับตำแหน่งคนขับรถส่งอาหารหรือ Rider ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นอาชีพอิสระ freelance สามารถเลือกเวลาทำงานได้และหากวันนี้ท่านใดสนใจสมัครงาน กับแกร๊ปฟู้ด อ่านรายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง คนขับส่งอาหาร


จำนวน หลายอัตรา

สวัสดิการและรายได้

 1. รายได้ดี
 2. มีประกันอุบัติเหตุ
 3. วิ่งงานได้ทุกเวลา ทำเป็นรายได้หลัก หรืองานเสริมได้
 4. มีค่าวิ่งให้ทุกรอบที่ขับ
 5. ฟรีค่าสมัคร
 6. มีโบนัสให้ตั้งแต่เริ่มเปิดระบบ

ข้อกำหนดผู้สมัคร

 • อายุ 20 – 70 ปี
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง
 • ยานพาหนะมีอายุการใช้งานไม่เกินปีที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับขี่ตรงกับประเภทบริการที่สนใจสมัคร (หากเป็นใบขับขี่ชั่วคราวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น)
 • เล่มจดทะเบียนรถ หรือ สำเนา
  บัญชีธนาคาร (กสิกรไทย, กรุงศรีอยุธยา, ไทยพาณิชย์ เท่านั้น)

 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถลงนามอนุญาตให้ใช้รถ ( ในกรณีที่รถเป็นของบุคคลอื่น)

 • พ.ร.บ. ภาษี หรือ ป้ายวงกลม (ไม่บังคับ)
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติอ าชญากรรม