เปิดขั้นตอน เช็คบัตรสวัสดิการฯผู้สูงอายุปี 65 เผยเงินโอนเข้าแล้ว

ภาครัฐบาลยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อย โดยเมื่อเร็วๆนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้สูงอายุประจำปี 65 โดยกรมบัญชีกลางได้เผยวิธีเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุปี 65 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางได้โอนเงินสงเคราะห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับรายละเอียดโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ ดังนี้

วันที่ 23 เมษายน 2565 เงินเข้า 500 หรือ 250 บาท

วิธีเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแแห่งรัฐ เงินที่สามารถกดได้

โทร 02-1092345
ระบบรับกด 3
ระบบรับกด 1
กดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ
หมายเลขหน้าบัตรสวัสดิการ 16 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย#
กดหมายเลขรหัสATMคู่บัตร 6 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #
จากนั้นรอฟังการแจ้งจำนวนเงินที่มี

รายละเอียดโอนเงินรอบถัดไปดังนี้

15 พฤษภาคม 2565 เงินเข้า 100 หรือ 50 บาท
15 มิถุนายน 2565 เงินเข้า 100 หรือ 50 บาท
15 กรกฎาคม 2565 เงินเข้า 100 หรือ 50 บาท
15 สิงหาคม 2565 เงินเข้า 100 หรือ 50 บาท
15 กันยายน 2565 เงินเข้า 100 หรือ 50 บาท
หมายเหตุ : สามารถกดเป็นงินสดได้ ที่ตู้ ATM หรือ ใช้จ่ายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

วงเงินที่ได้รับดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน
โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน
งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565
งวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565
กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ที่มา:กรมบัญชีกลาง

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา