สนง.อัยการสูงสุด เปิดรับบุคคลทั่วไป สมัครบรรจุเข้ารับราชการ 241 อัตรา ตำแหน่งว่างมากมาย วุฒิ ป.ตรี เงินเดือนสูง สวัสดิการคุณภาพ

เชื่อว่านาทีนี้ประชาชนต่างให้ความสนใจข่าวสมัครงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยผู้ว่างงาน คนตกงาน นักศึกษาจบใหม่ อย่ารอช้าสำหรับข่าวราชการ จากสำนักงานอัยการสูงสุด ที่มีการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าบรรจุคัดเลือกรับราชการจำนวนทั้งสิ้น 241 อัตรา โดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
  • เงินเดือน 15,000 บาท

  • ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  • จำนวน 241 ตำแหน่ง
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว

เปิดรับสมัคร  วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

เว็บไซต์  https://ago.thaijobjob.com/