PTTEP เปิดรับสมัครพนักงาน 23,000 อัตรา เจ้าหน้าที่ช่วยสอน ฝ่ายบุคคล วิศวกรฯลฯ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือนสูง ไม่ต้องมีประสบการณ์

ถือเป็นอีกข่าวสมัครงานมาใหม่ที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อ PTTEP หรือบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เตรียมประกาศเปิดรับสมัครงานและจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป โดยรับทั้งสิ้น 23,000 อัตรา ขยายเวลารับสมัครออกไปอีกนั่น มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และ PTTEP Services Limited เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. อาชีวศึกษา และปริญญาตรี

ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและมีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีรายได้และโอกาสในการฝึกฝนทักษะอาชีพ ภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา 12 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 25 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือปวส. หรือป.ตรี

  • จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2562 – 2565
  • ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน

การรับสมัคร

รับสมัครโดยการสแกน QR Code ตามรูปภาพ